Általános  Szerződési  Feltételek

 

1. A szerződő felek

1.1. A szolgáltató

A szállító: TIMI CAR (továbbiakban:www.timicar.hu)

a vállalkozó: az :www.timicar.hu  tulajdonosa és a szolgáltatás üzemeltetője.

Székhely: .

Telefon:+36706304318

E-mail: timicar.info@gmail.com

Rendelésfelvétel: email:0-24h,tel :08-20h

Alaptevékenysége: személyszállítás az Európai Unió területén

.

1.2. Az ügyfél

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel, illetve indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást.

A szerződéses kapcsolat fennállásától függetlenül azwww.timicar.hu ügyfelének tekinti azt a személyt, aki/amely tudakozódási eljárást indít, illetőleg a www.timicar.hu-val  szemben igényt érvényesít.